Установка CMS Joomla

Zakład Gospodarki Komunalnej powstał z dniem 1 maja 1999 r. w formie zakładu budżetowego na podstawie Uchwały Nr VII/63/99 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 marca 1999 r. z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 150.

Z dniem 01.01.2008 r. Zakład uległ przekształceniu w jednostkę organizacyjną Miasta Rydułtowy.

Twórca zakładu i pierwszym dyrektorem był Jerzy Salwiczek, pełniący tę funkcję w okresie 1999 r. do 2002 r. Następcą był inż. Jerzy Porembski, który sprawował swoja funkcję od 2003 r. 2005 r. Jego następcą w roku 2005 został inż. Sylwester Śmieja, który pełnił tę funkcję do dnia 30.04.2017 r. Po przejściu na emeryturę nowym dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej został mgr Krzysztof Kisiel - dotychczasowy Prezes Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości, który pełnił tę funkcję do końca 2019 r. Od kwietnia 2020 r. dyrektorem Zakładu jest mgr inż. Tadeusz Dragon.