Установка CMS Joomla

Zapoznaj się z informacją nt. korzystania z PSZOK

Odpady komunalne dostarczane do PSZOK są przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Rydułtów bezpłatnie, zgodnie z aktualnym Regulaminem przyjmowania odpadów do PSZOK.

Aby oddać odpady do PSZOK wystarczy że właściciel nieruchomości przyjedzie do Punktu, a wszelkie formalności  załatwiane są na miejscu z pomocą pracowników PSZOK. Następnie należy samodzielnie umieścić przywiezione odpady we wskazanych przez obsługę PSZOK kontenerach.

Można również upoważnić inną osobę do przywozu odpadów do PSZOK, która w imieniu wytwórcy tych odpadów dostarczy je do PSZOK-u. Jednak w tym przypadku konieczne jest wypełnienie przez wytwórcę odpadów stosownego UPOWAŻNIENIA (plik dostępny poniżej).

UWAGA !
FIRMY ŚWIADCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU ODPADÓW do PSZOK na podstawie upoważnienia wystawionego przez mieszkańca Rydułtów, Wspólnotę Mieszkaniową czy Spółdzielnię Mieszkaniową, zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 50 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, muszą posiadać wpis do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO (podmioty te transportują odpady, które nie zostały wytworzone przez ten podmiot).

Firmy mają obowiązek przekazania w PSZOK nr BDO potwierdzającego wpis do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Oświadczenie o pochodzeniu odpadów (wersja edytowalna)

2. Oświadczenie o pochodzeniu odpadów (wersja PDF)

3. Upoważnienie (wersja edytowalna)

4. Upoważnienie (wersja PDF)

5. Zarządzenie Burmistrza Miasta

6. Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rydułtowach

 

 

Szanowni Państwo,

od dnia 1 czerwca 2020 r. odpady komunalne będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bez konieczności wcześniejszego ustalenia terminu ich dostarczenia.

PSZOK jest czynny w następujących dniach i godzinach:

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:30
ŚRODA 11:00 - 18:30
PIĄTEK 08:00 - 16:30
SOBOTA 08:00 - 14:00

Trzeba jednak pamiętać o obowiązujących zasadach:

- na PSZOK będą wpuszczane tylko dwie osoby przy jednym transporcie odpadów.

Pod nr tel. 514 497 562 mogą Państwo sprawdzić, czy dany rodzaj odpadów jest przyjmowany na bieżąco.

papier
tworzywa sztuczne
odpady opakowaniowe wielomateriałowe
metale
szkło
odpady zielone (przyjmowane luzem)
odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), w tym w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe
odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym odpadowa papa oraz materiały izolacyjne
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady tekstyliów i odzieży

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

Transport odpadów komunalnych do PSZOK-u zapewniają właściciele nieruchomości na własny koszt.